Naxos Electrical

  • Contrast
  • Layout
  • Font

s11

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτημάτων για νέα φωτοβολταϊκά έργα στις Κυκλάδες θα ανοίξει στις 19 Οκτωβρίου.

Η εξέτασή τους θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και ανά κατηγορία εγκατάστασης. Συγκεκριμένα θα υποβάλλονται αιτήσεις για τις ακόλουθες κατηγορίες συστημάτων:

Α)           Συστήματα Αυτοπαραγωγού με Συμψηφισμό (net-metering). Είναι τα συστήματα στα οποία η παραγόμενη ενέργεια συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη στην ηλεκτρική παροχή που αντιστοιχίζεται. Για να επιτευχθεί βέλτιστη οικονομική απόδοση, το έργο σχεδιάζεται ώστε σε ετήσια βάση να παράγει όση ενέργεια καταναλώνεται στην εγκατάσταση. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, αλλά το κόστος των συσσωρευτών την καθιστά μη βιώσιμη. Ενδεικτικά, ένα σύστημα ονομαστικής ισχύος 3kW μπορεί να παράγει έως 5.200kWh ετησίως για 25 έτη, δηλαδή να εξοικονομεί έξοδο άνω των 1.000 ευρώ ανά έτος, υπολογίζοντας την τιμή προμήθειας στα 0,20Euro/kWh. Το συνολικό κόστος της υλοποίησης στα νησιά, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις ιδιαιτερότητες του χώρου,  ανέρχεται περίπου στις 6.000ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Δηλαδή η επένδυση μπορεί να αποσβέσει την αξία της σε 5-6 έτη για επιχειρήσεις και σε 8 έτη για τα νοικοκυριά. Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις οι οικονομικοί δείκτες είναι ακόμα καλύτεροι.

Β)            Συστήματα Παραγωγού σε στέγες οικιών έως 6kW. Σε αυτά τα συστήματα η παραγόμενη ενέργεια εγχέεται στο δίκτυο με τιμή πώλησης σταθερή 0,087ευρώ/ kWh. Αφορά μόνο σε οικίες. Έχει ενδιαφέρον για μεγάλες εξοχικές οικίες που κατοικούνται λίγες ημέρες το χρόνο και συνεπώς δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής για να συμψηφιστεί.

Γ)            Φωτοβολταϊκά Πάρκα ισχύος έως 400kW. Πρόκειται για έργα σημαντικά μεγαλύτερου μεγέθους. Το αίτημα στο ΔΕΔΔΗΕ για όρους σύνδεσης θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις των άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών, όπως: βεβαίωση χρήσεων γης, περιβαλλοντική αδειοδότηση ή βεβαίωση απαλλαγής, χαρακτηρισμός σχετικά με γη υψηλής παραγωγικότητας, όπως προβλέπονται στο ΦΕΚ 4221/Β/2022. Επιτρέπεται η υλοποίηση ενός συστήματος ανά φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως νομικής μορφής στην οποία συμμετέχει.

Για το σύμπλεγμα νησιών Πάρος, Νάξος, Μύκονος και Σύρος, το περιθώριο ισχύος είναι:

 • 10MW για τις Κατηγορίες Α και Β μαζί, με προτεραιότητα στα συστήματα έως 10kW, και
 • 20ΜW για την Κατηγορία Γ.

Διαθέτοντας εμπειρία άνω των 15 ετών στον κλάδο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έχοντας συμμετάσχει στη σχεδίαση, αδειοδότηση και εγκατάσταση έργων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 300MW, είμαστε στη διάθεση σας ώστε να αναλάβουμε το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση και την υψηλή απόδοση της επένδυσής σας.

Σε κάθε περίπτωση, τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι:

 • ο έλεγχος των νομικών προϋποθέσεων
 • η αυτοψία του πιθανού χώρου εγκατάστασης (δώμα ή αγροτεμάχιο)
 • η αξιολόγηση του ενεργειακού δυναμικού της συγκεκριμένης θέσης με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού μετεωρολογικών δεδομένων, και
 • η προμελέτη του συστήματος,

Έτσι θα εκτιμηθούν η ισχύς, η αναμενόμενη απόδοση και το κόστος του έργου, πριν ξεκινήσει η απαιτούμενη αδειοδοτική διαδικασία. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προμελέτης για τη λήψη της απόφασης υλοποίησης της επένδυσης, προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές στους πελάτες μας χωρίς επιβάρυνση.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να μελετήσουμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου ξεχωριστά, να σχεδιάσουμε το σύστημα που επιτυγχάνει την βέλτιστη ενεργειακή και οικονομική απόδοση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να αναλάβουμε με συνέπεια τη την αδειοδότηση και εν συνεχεία την εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος σας.